Background shapes

13.–14. června 2024

Management stáda skotu se zaměřením na zdraví končetin

Hotel Atom Třebíč
Farma Pooslaví Nová Ves

Filozofie konference Cow Master

Celý život sbíráme zkušenosti. Není v silách jedince sledovat všechny trendy a vize v managementu chovu skotu. Jde o soubor dovedností, kterému se na celém světě věnuje řada odborníků. To nás inspirovalo k uspořádání konference, které by se zúčastnili ti nejlepší ve svých oborech a sdíleli s Vámi aktuální trendy i vize. Věříme, že Vám načerpané vědomosti poskytnou nový pohled na Vaše podnikání a umožní jeho rozvoj k zajištění pohody zvířat, celkové spokojenosti a prosperity.

Konference se uskuteční ve dnech 13. až 14. 6. 2024. Tématem konference bude management stáda skotu se zaměřením na zdraví končetin. Přednášková část bude probíhat v hotelu Atom v Třebíči, praktické workshopy ve spolupráci s farmou Pooslaví v Nové Vsi. Víme, že pravidelná péče o končetiny skotu byla dlouhou dobu v pozadí a stále se najdou chovy, kde se zdraví paznehtů nepřikládá taková váha. Světové studie ukazují, že prevalence výskytu onemocnění paznehtů v chovech je téměř 30 % a má přímou souvislost na zhoršené hospodářské výsledky farem.

Přijeďte se seznámit s novými trendy v oblasti péče o zdraví končetin a podělit o Vaše zkušenosti. Těšíme se na Vaši účast.

Mezinárodní konference Cow Master 2024

Tématem konference bude management stáda skotu se zaměřením na zdraví končetin. Přednášková část se uskuteční v hotelu Atom v Třebíči, praktické workshopy ve spolupráci s farmou Pooslaví v Nové Vsi.

Ceny vstupného bez DPH

 • Včasná platba

  4990 Kč
  do 15. dubna
 • Pozdější platba

  5990 Kč
  po 15. dubnu
13.–14. červen

Konference Cow Master

QR Code

Ubytování, konference

Hotel Atom


Workshop

Farma Pooslaví
Nová Ves

Hotel Atom

Představujeme naše přednášející

Všechny zahraniční přednášky budou simultánně tlumočeny.

V roce 1998 zahájila praxi jako veterinární lékařka specializující se na zdraví paznehtů skotu a certifikovaná instruktorka funkční úpravy paznehtů. Dlouhodobě se podílí na vzdělávání paznehtářů, farmářů a veterinářů v oblasti onemocnění paznehtů, a to i ve spolupráci s veterinární univerzitou v Mnichově.

Začínal jako instruktor v centru praktického výcviku v Oenkerku, Nizozemí. Na zdejší mezinárodní vysoká škole se stal vedoucím oddělení úpravy paznehtů pro praktický výcvik. Hlavním předmětem jeho přednášek je úprava podle „holandské metody“, vyvinuté panem E. T. Raven z Veterinární fakulty v Utrechtu. Školí v celé řadě zemí po celém světě.

Christoph Mülling je profesorem veterinární anatomie s vášní pro praktickou výuku a výzkum funkční anatomie. Po pěti letech praxe zasvětil svou profesní kariéru univerzitní výuce a výzkumu. Spolupracuje na národní i mezinárodní úrovni s vědci, veterináři, studenty, paznehtáři, a řadou dalších odborníků z celého světa.

Získal doktorát v oboru kožního tkáňového inženýrství zabývajícím se výzkumem fyziologie kůže a procesu hojení ran na oddělení biochemie lékařského centra Radboudovy univerzity v Nijmegenu. Posledních 10 let působí jako manažer výzkumu a vývoje ve společnosti Intracare v oblasti onemocnění paznehtů.

Aktuálně působí jako praktický lékař pro skot a partner na veterinární klinice Het Dierenartsencentrum v Holandsku, v oblasti preventivní medicíny a výživy dojnic na mléčných farmách skotu. Jeho vizí je usilovat o zdravá zvířata s cílem dosažení produkce a zisku prostřednictvím maximalizace pohodlí krav a welfare zvířat.

Veterinární lékař, který se ve svých firmách zaměřuje na management zdraví stáda skotu. Hlavní pilíř tvoří kompletní paznehtářská činnost, důsledně zaměřená na kvalitu provedené práce, vyhodnocení dat a komfortní přístup ke zvířatům. Vzdělávaní sebe, kolegů a chovatelů vidí jako cestu pro zlepšení celého sektoru chovu skotu.

Organizátoři

Program konference

8:00 – 9:00

čtvrtek 13. 6.

Hotel Atom
Prezence, registrace účastníků
9:00 – 9:30

čtvrtek 13. 6.

Hotel Atom
Coffee break

Prostor pro neformální diskusi účastníků a seznámení se s partnery konference a  jejich produktovým portfoliem.

9:30 – 10:15

čtvrtek 13. 6.

Přednáška
Hotel Atom
Funkční úprava paznehtů skotu
Pieter Kloosterman

Trainer spec. CT.

Pieter Kloosterman
10:15 – 11:00

čtvrtek 13. 6.

Přednáška
Hotel Atom
Evidence onemocnění paznehtů dle mezinárodního souboru diagnóz ICAR, jeho využití a význam
Andrea Fiedler

Dr. med. vet.

Andrea Fiedler
11:00 – 11:45

čtvrtek 13. 6.

Přednáška
Hotel Atom
Cow signals – welfare se zaměřením na onemocnění končetin skotu
Bertjan Wersterlaan

Dr. med. vet.

Bertjan Wersterlaan
11:45 – 12:45

čtvrtek 13. 6.

Hotel Atom
Oběd

Oběd a diskuse s hosty ve foyer sálu hotelu Atom. Možnost se seznámit s partnery konference a jejich produktovým portfoliem.

13:00

čtvrtek 13. 6.

Hotel Atom
Farma Pooslaví
Přejezd na farmu

Přesun na farmu v Pooslaví, kde proběhne workshop formou praktických ukázek.

14:00 – 17:15

čtvrtek 13. 6.

Workshop
Farma Pooslaví
Workshop

Účastníci budou rozděleni do čtyř skupin a postupně absolvují workshopy rozmístěné na různých stanovištích v prostorách farmy Pooslaví.
Délka workshopů bude přibližně 40 minut a po druhém z nich bude následovat krátká pauza na občerstvení.

I.

čtvrtek 13. 6.

Workshop
Farma Pooslaví
Mezinárodní soubor diagnóz ICAR v praxi, kvíz pro účastníky
Andrea Fiedler

Dr. med. vet.

Andrea Fiedler
II.

čtvrtek 13. 6.

Workshop
Farma Pooslaví
Praktické provedení funkční úpravy paznehtů, diskuze
Pieter Kloosterman

Trainer spec. CT.

Pieter Kloosterman
III.

čtvrtek 13. 6.

Workshop
Farma Pooslaví
Cow signals a jeho praktické využití
Bertjan Westerlaan

Dr. med. vet.

Bertjan Wersterlaan
IV.

čtvrtek 13. 6.

Workshop
Farma Pooslaví
Budoucnost a péče o paznehty, automatické systémy

Diskuse o poznatcích a perspektivách budoucnosti ošetřování paznehtů s důrazem na různé automatizované systémy. Zkoumání pokroků a výhod zavádění automatizovaných systémů pro účinnou péči o paznehty. Ukázky praktického využití.

Gerwen Lammers

Dr., PhD.

Gerwen Lammers
17:15 – 17:30

čtvrtek 13. 6.

Farma Pooslaví
Coffee break

Diskuse s hosty v prostorech farmy Pooslaví. Rozloučení s farmou Pooslaví a přesun do hotelu Atom v Třebíči.

19:30 – 24:00

čtvrtek 13. 6.

Hotel Atom
Večeře a společenský večer
8:00 – 9:00

pátek 14. 6.

Hotel Atom
Coffee break

Prostor pro neformální diskusi účastníků a seznámení se s partnery konference a jejich produktovým portfoliem.

9:00 – 9:45

pátek 14. 6.

Přednáška
Hotel Atom
Struktura kůže a vývoj infekčního onemocnění končetin dermatitis digitalis u skotu
Christoph Mülling

Prof. Dr.

Christoph K. W. Mülling
9:45 – 10:30

pátek 14. 6.

Přednáška
Hotel Atom
Managment infekčního onemocnění končetin dermatitis digitalis u skotu
Andrea Fiedler

Dr. med. vet.

Andrea Fiedler
10:30 – 11:00

pátek 14. 6.

Hotel Atom
Coffee break

Možnost se seznámit s partnery konference a jejich produktovým portfoliem.

11:00 – 11:45

pátek 14. 6.

Přednáška
Hotel Atom
Biomechanika fungování paznehtů skotu
Christoph K. W. Mülling

Prof. Dr.

Christoph K. W. Mülling
11:45 – 12:30

pátek 14. 6.

Přednáška
Hotel Atom
Schopnost hojení kůže jako základní součást zdraví končetin skotu

Podrobné představení výzkumu, který provedl Dr. Gerwen vztahující se na hojivé vlastnosti chelátu zinku vztažené k problematice onemocnění paznehtů.

Gerwen Lammers

Dr., PhD.

Gerwen Lammers
12:30 – 13:15

pátek 14. 6.

Hotel Atom
Oběd

Oběd a diskuse s hosty ve foyer sálu hotelu Atom. Možnost se seznámit s partnery konference a jejich produktovým portfoliem.

13:15 – 16:25

pátek 14. 6.

Workshop
Hotel Atom
Workshop na hotelu

Účastníci budou rozděleni do čtyř skupin a postupně absolvují workshopy rozmístěné na různých stanovištích v prostorách hotelu Atom. Délka workshopů bude přibližně 40 minut a po druhém z nich bude následovat krátká pauza na občerstvení.

I.

pátek 14. 6.

Workshop
Hotel Atom
Nemoc bílé čáry
Pieter Kloosterman

Trainer spec. CT.

Pieter Kloosterman
II.

pátek 14. 6.

Workshop
Hotel Atom
Vliv funkční úpravy paznehtů a podlah ve stáji na tlakové zatížení paznehtů skotu
Christoph K. W. Mülling

Prof. Dr.

Christoph K. W. Mülling
III.

pátek 14. 6.

Workshop
Hotel Atom
Nové trendy při aplikaci bloků v rámci terapie onemocnění rohového pouzdra paznehtu
Andrea Fiedler

Dr. med. vet.

Andrea Fiedler
IV.

pátek 14. 6.

Workshop
Hotel Atom
Vliv důsledné evidence onemocnění paznehtů na úspěšnost terapie
Jan Vobr

MVDr.

Jan Vobr
16:30 – 17:00

pátek 14. 6.

Hotel Atom
Zakončení akce a rozloučení

Společná diskuse účastníků konference v prostorách hlavního sálu hotelu Atom.

Chci se registrovat

Konference zahrnuje:

 • 2 dny účasti na konferenci
 • 7 přednášek
 • 8 workshopů
 • Materiály ke stažení
 • 6 × coffee break
 • 2 × oběd
 • 1 × večeře pro ubytované
 • Autobus z hotelu na farmu Pooslaví a zpět

Cena vstupenky bez DPH

5990 Kč4990 Kč do 15. dubna

Konference nezahrnuje:

 • Ubytování, ale máte speciální slevu v hotelu
 • Dopravu před zahájením do místa akce
 • Dopravu po skončení akce

Chci se ubytovat:

 • Možnost rezervace ubytování v hotelu Atom.
 • Mail: recepce@hotelatom.cz
 • Tel.: +420 561 200 123
 • Mob.: +420 739 348 914
 • Pro rezervaci uveďte "ubytování Cow Master".
1
2
3
4

Krok 1

Vyplňte údaje

*povinné položky

Partneři

Samohýl group
Dr. Bubeníček
Svaz chovatelů českého strakatého skotu
MIKROP
Elanco
Bovimix

Mezinárodní konference Cow Master je koncipována jako vzdělávací akce, jejímž cílem je rozšiřovat znalosti chovatelů, veterinářů a paznehtářů. Formu celoživotního vzdělávání prostřednictvím poznatků od nejlepších odborníků z oboru spolu s praktickými ukázkami, chápeme jako jedinou cestu, jak být vždy o krok napřed. Věříme, že konference Cow Master ukáže Vašemu podnikání nové možnosti.

Top