Obchodní podmínky

PODMÍNKY ÚČASTI A REGISTRACE NA KONFERENCI COW MASTER
13.–14. ČERVNA 2024

1. POŘADATELÉ

 • ADDICOO GROUP s.r.o.,
  IČ: 476 81 853
  DIČ: CZ 476 81 853
  se sídlem Bohdíkovská 2438/7, 787 01 Šumperk
  Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 4512
 • Zdravé stádo s.r.o.
  IČ: 045 25 469
  DIČ: CZ 045 25 469
  se sídlem Třešňová 661, 373 44 Zliv
  Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 24233

2. DATUM

 • 13 – 14. června 2024

3. MÍSTO KONÁNÍ

 • Hotel Atom na adrese: Velkomeziříčská 640/45, 674 01 Třebíč
 • Farma Pooslaví na adrese: Nová Ves 251, 664 91 Ivančice

4. REGISTRACE NA KONFERENCI

 • Podmínkou účasti na konferenci je závazná registrace a úhrada poplatku za registraci.
 • Registrace je provedena prostřednictvím portálu pořadatele https://cowmaster.org/, nebo zasláním závazné objednávky emailem na adresu info@cowmaster.org.
 • Přijetí elektronické registrace je potvrzeno na kontaktní emailovou adresu uvedenou při registraci a veškerá další písemná komunikace s objednatelem i návštěvníkem je vedena na tuto adresu.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za technické zajištění komunikace a řádné doručení emailu. Zajištění doručitelnosti kontaktního emailu je odpovědností objednatele, který je také povinen uvést funkční kontaktní emailovou adresu.
 • Odesláním registrace je potvrzena závazná účast na konferenci a objednateli vzniká povinnost k úhradě poplatku za účast na konferenci.

5. REGISTRAČNÍ POPLATEK

 • Úhrada ceny musí být provedena v termínu splatnosti faktury bankovním převodem. S platbou prosím vyčkejte na doručení zálohové faktury, která bude vystavena po odeslání registrace. Daňový doklad bude účastníkům zaslán v zákonné lhůtě. Faktury budou účastníkům zasílány výhradně v elektronické podobě, proto prosíme o uvedení emailové adresy pro zasílání faktur v registračním formuláři či v registračním emailu.
 • Výše registračního poplatku:
  • 4990 Kč bez DPH při registraci do 15. 4. 2024 včetně
  • 5990 Kč bez DPH při registraci od 16. 4. 2024
 • Registrační poplatek je splatný ve lhůtě uvedené ve faktuře, kterou pořadatel zašle po odeslání závazné registrace.

6. STORNO ÚČÁSTI NA KONFERENCI

 • Účast na konferenci lze zrušit pouze na základě emailového sdělení se zrušením účasti na konferenci. Storno účasti musí být doručeno pořadateli na kontaktní adresu info@cowmaster.org.
 • Při zrušení účasti na konferenci se registrační poplatek nevrací.
 • Záměna účastníka s uhrazeným registračním poplatkem jiným účastníkem je možná. Záměnu účastníka je třeba oznámit pořadatelům nejpozději do 10. 6. 2024 na emailovou adresu info@cowmaster.org.

7. ZRUŠENÍ AKCE POŘADATELEM

 • Pořadatelé si vyhrazují právo zrušit konání konference za předpokladu, že nebyla dostatečně naplněna její kapacita, případně z jiných vážných důvodů. V takovém případě jsou pořadatelé povinni po oznámení o zrušení konference zaslat bez zbytečného odkladu účastníkům celý registrační poplatek na jeho bankovní účet za předpokladu, že byl již uhrazen.

Mezinárodní konference Cow Master je koncipována jako vzdělávací akce, jejímž cílem je rozšiřovat znalosti chovatelů, veterinářů a paznehtářů. Formu celoživotního vzdělávání prostřednictvím poznatků od nejlepších odborníků z oboru spolu s praktickými ukázkami, chápeme jako jedinou cestu, jak být vždy o krok napřed. Věříme, že konference Cow Master ukáže Vašemu podnikání nové možnosti.

Top